APV obdelava travinja, gnojenje, vmesni posevki

APV-Avstrijski proizvajalec, specializiran za izdelavo manjših dodatnih trosilcev, s katerimi dodatno oz. hkrati z ostalim delom na travniku ali polju, doziramo seme, mineralna gnojila ali fitofarmacevtska sredstva. Trosilec je lahko nameščen na prednjo hidravliko ali razne stroje kot so česala, pnevmatske sejalnice, podrahljalniki itn…

Obstajajo različne izvedbe glede na zahteve in želje kupca.

Prospekti:

Obdelava travinja

Zakaj je potrebna obdelava travinja?

Zaradi nepravilnega gospodarjenja se danes na številnih travnatih površinah spopadamo z visokim deležem praznih površin in poraščenostjo, ki ne zadostuje

za živinsko krmo. Tako so potrebne izboljšave ali sanacije travnatih površin z naknadno ali novo setvijo.

Tudi zaradi intenzivnejše rabe travinja s pogostejšo košnjo so nega travnatih površin, njihovo tekoče zračenje in redno sejanje nove trave neizogibni.

Vzroki za poslabšanje stanja brazd:

4 Vožnja po površinah ali pašnja na njih, ko so te že preveč mokre

4 Prehodno neugodne vodne razmere

4 Prekinjena poraščenost zaradi prepozne ali preredke rabe oz. napačnega

gnojenja z dušikom v razmerju do rabe

4 Nezadostna porazdelitev organskih gnojil

4 Zanemarjanje nege (valjanja, vlečenja, naknadne košnje)

4 Prenizka košnja

4 Ekstremne vremenske razmere (pozeba, škoda zaradi vlage ali suše)

4 Previsoka oz. prenizka gostota poraščenosti

4 Nepopolno spravilo posevkov

4 Nezadostno gnojenje s fosforjem in kalijem

4 Napad škodljivcev

Kaj boste dosegli z napravami APV? Kaj vam želimo ponuditi?

Prednosti obdelave travinja brez preoravanja. Obdelava travinja brez preoravanja je najpreprostejši naj najcenejši način za kakovostnejše travinje. Tako predstavlja gospodarsko in okoljsko zanimivejšo alternativno možnost k obdelavi pomanjkljivo zaraščenega in oslabelega travinja s preoravanjem.

V kmetijskih obratih, ki temeljijo na travniških površinah, je krma s travniških površin dobra in ugodna podlaga za govedoreje iz lastnega obrata. Cilj

ukrepov za izboljšanje in sanacijo je ohranitev oz. ponovna vzpostavitev trajnostnega, trpežnega rastja ter s tem proizvodnja visokokakovostne krme v

zadostni količini.

NAKNADNA IN NOVA SETEV TRAVE 

ES – trosilnik z enim diskom je popolna rešitev za trošenje po površinah v prahi in trajno zasejanih površinah,vmesnih posevkov, travnega semena, vabe za polže in podobnih granulatov. Delovno širino je mogoče brezstopenjsko prilagajati trenutnim zahtevam. Gostoto sejanja je mogoče nastavljati prek odprtine z zasunom, ki se ob uporabi senzorja dvižnega mehanizma pri dvigovanju tudi samodejno zapre. Za optimalno razporeditev med trošenjem skrbi serijsko nameščena nastavitev vpadne točke.

PS – pneumatski trosilniki Prek električno krmiljenega dozirnega valja se seme dovaja v zračni kanal, kjer se s pomočjo električnega/hidravličnega ventilatorjaoz. ventilatorja s pogonom prek priključne gredi skozi plastične cevi dovaja do odbojnih plošč, kjer se enakomerno in blizu tal raztrosi.

Tako je tudi v vetru mogoče natančno dovajanje semena.